ÄriõigusNõustame kliente äriühingute asutamisel, omandamisel, ümberkujundamisel, ühinemisel, jagunemisel ja likvideerimisel ning nimetatuga seotud küsimustes. Müüme valmisfirmasid.

 

 
OÜ Munga Õigusbüroo Aia 8, 80010 PÄRNU tel: 443 0530 faks: 443 0531 e-post munga@munga.ee