HaldusõigusNõustame riigi− ja kohaliku omavalitsuse asutusi avaliku võimu teostamisel tekkivate probleemide lahendamisel. Esindame kliente riigi− ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

 

 
OÜ Munga Õigusbüroo Aia 8, 80010 PÄRNU tel: 443 0530 faks: 443 0531 e-post munga@munga.ee