TutvustusMunga Õigusbüroo alustas tegevust 2000. aasta suvel seades eesmärgiks pakkuda kvaliteetset abi eeskätt Pärnumaa äriühingutele ja eraisikutele. Tänaseks osutab büroo õigusabi kõigis põhilistes õigusvaldkondades, olles eelkõige spetsialiseerunud äri-, lepingu-, võla-, asja-, töö- ja perekonnaõigusele.

Meie kreedoks on loovus, professionaalsus ja resultatiivsus. Büroo tugevaimaks küljeks on töötamine kollektiivse arutelu põhimõttel, mille käigus toetudes õigusteooria, seaduse, kohtupraktika ja rahvusvahelises õiguses tunnustatud õigusprintsiipide tundmisele leitakse kliendile parim võimalik lahendus. Püüame olla mobiilised ning lähtuda tänapäevasest kommunikatsioonivahendite arengust. Väga oluliseks peame meile usaldatud asjaajamise konfidentsiaalsust.

Klientide vajaduste parema rahuldamise eesmärgil teeme koostööd notaribüroode, kohtutäituri- ja audiitorbüroode ning teiste oma ala spetsialistidega nii Pärnumaal kui mujal Eestis.

Vastavalt kliendi soovile ja ülesande iseloomule osutame õigusabi kas ühekordsete kokkulepete või püsilepingute alusel,millega määratakse kindlaks osutatava õigusabi maht, poolte õigused ja kohustused ning tasu osutatava abi eest.

Tasu on kokkuleppeline ja määratakse kokkuleppe sõlmimisel kas ajatasuna, kindlaksmääratud summana või kombineeritud tasuna, mis koosneb tunnitasust ja tulemustasust. Püsilepingute puhul määratakse tasu kokkuleppel kindla kuutasuna või tunnitasuna.

Teenindame oma kliente eesti, vene, inglise ja soome keeles.

 

 
OÜ Munga Õigusbüroo Aia 8, 80010 PÄRNU tel: 443 0530 faks: 443 0531 e-post munga@munga.ee